Introductie
E flat development biedt ondersteuning voor ontwikkeling en beheer van webapplicaties.
Dat kunnen nieuw te ontwikkelen websites zijn of het aanpassen c.q. verbeteren van bestaande programmatuur.

Servicegerichtheid en heldere communicatie staan hoog in het vaandel om het doel - betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken software - te realiseren.


Techniek
De volgende techniek kan ingezet worden om aan uw wensen te voldoen.
 • OS: Ubuntu, Fedora, Windows, MacOS X
 • Talen: PHP, SQL, (X)HTML, jQuery, JavaScript, Java, Flash
 • CMS: JOOMLA!, osCommerce, zelfgebouwde systemen
 • Ontwikkelomgeving: Eclipse, UNIX

Ontwikkeling
De aard en grootte van de opdracht bepaalt op welke manier het project opgezet wordt, wat de tijdspanne zal zijn, hoe de oplevering zal plaats vinden en onder welke condities de opdracht uitgevoerd zal worden.

Methodes die noodzakelijk zijn of als aanvulling kunnen dienen voor de uitvoering van projecten zijn:
 • Advies over de te gebruiken methodes en techniek
 • Het beheer van noodzakelijke aspecten en planning
 • Structurering en categorisatie van uw gegevensstromen
 • Inzet van prototypes
 • Grafisch ontwerp
 • Kwaliteitsbewaking
 • Gefaseerde softwareontwikkeling
 • Implementatie, beheer en onderhoud
 • Verbetering van producten en diensten
 • Documentatie en gebruikershandleidingen

Erik van der Weijden is zelfstandig ondernemer en is gemachtigd om de benodigde administratieve handelingen uit te voeren.
Kort en bondig
  Websites
  Databases
  Eigen beheer
  Vindbaarheid

Contact
E flat development
drs. Erik van der Weijden
tel: 020-6940133
mob: 06-55791248
email: info@eflat.nl

Mailformulier

Uw e-mailadres
Uw achternaam
Uw aanhefDhr.Mevr.
Uw projectomschrijving
(eventueel)
Uw telefoonnummer
Spamcheck: Typ 134